På denna sida visas inkommen information om fartygstrafik som kan påverka isen, speciellt sådan som bryter rännor. OBSERVERA att listan gör inga anspråk på att vara komplett, så andra rännor än de som anges här kan mycket väl ha brutits.