[ES] VARNING - Sjökort 6145: ERSTAVIKEN INGARÖFJÄRDEN SMÅDALARÖ Komplettering


Försvarmakten Berga, Haninge kommun, meddelar:

 

Komplettering till tidigare skickad varning: Bild, se bilaga.

 

ALLMÄNHETEN VARNAS!

Sjökort 6145:

området ERSTAVIKEN – INGARÖFJÄRDEN – SMÅDALARÖ

 

Många rännor brutna idag 2018-02-21.

 

I området har det varit omväxlande is (0,5 till 3 cm tjock).

Sex stycken stridsbåtar har genomfört navigationspraktik i området varvid isen brutits vid flera tillfällen.

 

Områden enligt bild:

Blått:                  3 cm tjock is

Orange:             2 cm tjock is

Grönt:                1 cm tjock is.

 

Informationsansvarig: Vakthavande befäl Amf 1: 010-823 30 00 (växel)

 

På uppdrag av VB Amf 1

 

 

Med vänlig hälsning

Håkan Persson, SjösäkO Amf 1

 

AMF1_Amfibieregementet

 

Håkan X Persson
Kapten

Sjösäkerhetsofficer

 

FÖRSVARSMAKTEN

Amfibieregementet, Amf 1

Regementsstab, Verksamhetssäkerhetssektionen (Vhtsäk)
131 61 Hårsfjärden
Besöksadress: Byggnad Breidablick

 

Telefon: +46 (0)10-823 3104  •  Mobil: +46 (0)70-245 95 05
e-post: hakan.x.persson@mil.se  •  amf1-vhtsak@mil.se

hemsida: www.forsvarsmakten.se

 

Med vänlig hälsning

Håkan Persson, Sjösäkerhetsofficer Amf 1

 

 

Håkan X Persson

Kapten

Sjösäkerhetsofficer

 

FÖRSVARSMAKTEN

Amfibieregementet, Amf 1

Regementsstab, Verksamhetssäkerhetssektionen (Vhtsäk)

131 61 Hårsfjärden

Besöksadress: Byggnad Breidablick

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

 

Attachment: Isbrytning Erstaviken 2018-02-21.jpg
Description: JPEG image


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka