[ES] Isbrytning UTÖ (Ryssv) - BERGA 23/2 kl 0900


Försvarmakten Berga, Haninge kommun, meddelar:

 

ALLMÄNHETEN VARNAS!

 

Fredag 2018-02-23 med start kl 0900

Sjökort 616

Isränna kommer att brytas mellan UTÖ (Nabb, Ryssviken) och BERGA enligt bild nedan.

 

 

Informationsansvarig: Vakthavande befäl Amf 1: 010-823 30 00 (växel)

 

 

På uppdrag av vakthavande befäl Amfibieregementet

 

Håkan Persson, SjösäkO Amf 1

AMF1_Amfibieregementet

 

Håkan X Persson
Kapten

Sjösäkerhetsofficer

 

FÖRSVARSMAKTEN

Amfibieregementet, Amf 1

Regementsstab, Verksamhetssäkerhetssektionen (Vhtsäk)
131 61 Hårsfjärden
Besöksadress: Byggnad Breidablick

 

Telefon: +46 (0)10-823 3104  •  Mobil: +46 (0)70-245 95 05
e-post:
hakan.x.persson@mil.se  •  amf1-vhtsak@mil.se

hemsida: www.forsvarsmakten.se

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

 

Attachment: Screenshot_20180222-140216.jpg
Description: JPEG image


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka