Rävsnäs - Edsgarn via Gräddö Asken - Isränna


Idag 4 februari har isränna brutits från Rävsnäs via Gräddö Asken till Edsgarn.

 

Per Stenhammar                

Lotsområdeschef                                      

 

Stockholm Lotsområde        

af Pontinsväg 6                                                                                     

Telefon: 010 478 4895
Mobil: 0709 718 301

 

www.sjofartsverket.se

 

cid:image002.png@01D1787C.CDC8ECF0

 

Sjöfartsverket behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen.

Läs mer på
http://www.sjofartsverket.se/gdpr


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka