[ES] ISBRYTNING BERGA - MUSKÖ 2019 (Haninge kommun)


Försvarmakten Berga, Haninge kommun, meddelar:

 

ALLMÄNHETEN VARNAS!

 

Sjökort 616

 

Påminnelse:

Isränna bryts mellan örlogshamnarna BERGA och MUSKÖ med ojämna mellanrum under resten av våren 2019 enligt bild nedan.

 

 

 

Med vänlig hälsning

Håkan Persson, SjösäkO Amf 1

 

AMF1_Amfibieregementet

 

Håkan X Persson
Kapten

Sjösäkerhetsofficer

 

FÖRSVARSMAKTEN

Amfibieregementet, Amf 1

Regementsstab, Verksamhetssäkerhetssektionen (Vhtsäk)
130 61 Hårsfjärden
Besöksadress: Byggnad Breidablick

 

C. Verksäk, VerksäkO, DykÖL, Kn Kim Settergren

SjösäkO, Kn Håkan Persson

 

Telefon: +46 (0)10-823 3104  •  Mobil: +46 (0)70-245 95 05
e-post: hakan.x.persson@mil.se  •  amf1-vhtsak@mil.se

hemsida: www.forsvarsmakten.se

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

 


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka